PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Bezorgd over de bescherming van de persoonlijke gegevens van zijn klanten en prospects, verbindt Menzzo zich ertoe de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, evenals die van Verordening ( EU) Nr. 2016/679 van 27 april 2016.

Als verwerkingsverantwoordelijke verbindt Menzzo France zich ertoe de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te respecteren, in overeenstemming met dit privacybeleid.

Door gebruik te maken van onze online winkel, door een klantenaccount aan te maken of door een bestelling te plaatsen, verklaart u volledig akkoord te gaan met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Menzzo kan dit privacybeleid vrijelijk wijzigen. Elke wijziging wordt van kracht bij publicatie.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking bepaalt.

De persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonlijke gegevens die worden verzonden in het kader van het browsen op de site, het aanmaken van een klantenaccount of het plaatsen van een bestelling is:

Menzzo Frankrijk
221 Rue Paul Vaillant Couturier
94140 Alfortville

2. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN MET WELKE MIDDELEN?

Menzzo kan als verwerkingsverantwoordelijke alle of een deel van de volgende gegevens verwerken:
- Naam (en geboortenaam)
- Voornaam
- Geboortedatum
- telefoonnummer
- E-mail adres
- Adres

- Bezorgadres
- Gebruikersnaam en wachtwoord
- Informatie met betrekking tot aankopen en bestellingen en de uitvoering van de garantie
- Elektronische identificatiegegevens beschikbaar op of vanaf uw computer (zoals "cookies" of "IP-adressen")
- Activiteitsgegevens op de Menzzo.Fr-site (type bezochte pagina's, datum van bezoek of uitgevoerde acties op de site, zoals het plaatsen van een artikel in het winkelmandje)
We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw informatieverzoeken en bestellingen te verwerken en om u een hoogwaardige service te bieden, om uw toegang tot onze producten en onze services te vereenvoudigen.

Menzzo verzamelt waarschijnlijk gegevens wanneer:
- u bladert op onze website
- u registreert zich op onze website
- u registreert zich op onze website of in de winkel om onze nieuwsbrieven en commerciële berichten te ontvangen
- u een bestelling plaatst op onze website of in de winkel of bij onze online verkoopadviseurs
- u neemt deel aan een wedstrijd, zowel op onze site als op een partnersite
- je plaatst content op een van onze social media of gaat ermee akkoord dat we de content die je hebt geüpload hergebruiken

- u schrijft naar onze dienst na verkoop of het volgen van bestellingen

 

3. WAAROM WORDEN DEZE GEGEVENS VERZAMELD?

Het verzamelen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor Menzzo om:
- Hiermee kunt u een persoonlijke ruimte op de menzzo.fr-site maken en openen
- Beantwoord uw vragen
- Rekening houden met en uitvoeren van de commerciële relatie: verwerking en opvolging van uw bestelling, uw levering, uw facturatie, dienst na verkoop en het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek
- Beheer onbetaalde rekeningen en geschillen
- Strijd tegen fraude
- Pas de presentatie van onze site aan op uw terminal (gsm, computer of tablet)


Met uw toestemming stellen deze gegevens ons ook in staat om:
- U gerichte commerciële communicatie sturen of niet
- De aanbiedingen / producten die u mogelijk interesseren kunnen personaliseren op basis van uw aankoopgeschiedenis
- Om commerciële statistieken te kunnen maken of om de prestaties van ingezette communicatie te meten
- Analyses en marketingtools kunnen uitvoeren (vb: score, segmentatie, etc.),
- Beheer wedstrijden, enquêtes ... waaraan u deelneemt
- Upload opmerkingen en inhoud die op sociale netwerken is gepost

 

 

4. ZULT U COMMERCIËLE SOLICITATIES ONTVANGEN?

Menzzo zal uw uitdrukkelijke toestemming vragen alvorens u commerciële communicatie toestuurt.
Zonder toestemming wordt er geen communicatie of verzoek naar u verzonden.

 

5. WORDEN UW GEGEVENS MET ANDERE BEDRIJVEN GEDEELD?

Menzzo verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden aan partnermerken te verkopen. Uw persoonsgegevens blijven het exclusieve gebruik van Menzzo.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de onderaannemers van Menzzo, waardoor met name:
- Uitvoeren van reclamecampagnes (campagnes versturen, mailings optimaliseren, campagnedoelen verbeteren, etc.)
- Klantkennis verbeteren vanuit een statistisch en geomarketing oogpunt
- Voer tevredenheidsonderzoeken uit
- Verbeter de navigatie op de site als u het gebruik van cookies accepteert
- U uitnodigen voor evenementen die Menzzo organiseert.

 

6. HOE LANG ZULLEN UW GEGEVENS WORDEN BEWAARD?

Menzzo draagt er zorg voor de persoonsgegevens van haar prospects en klanten te bewaren gedurende een periode die nodig is voor de doeleinden van de uitgevoerde verwerking of gedurende een wettelijk bepaalde periode.
Cookies worden maximaal dertien (13) maanden bewaard.
Om de juiste bewaartermijnen te bepalen, maakt Menzzo onderscheid tussen prospects en klanten.
De persoonsgegevens van prospects worden bewaard gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf het laatste positieve en expliciete contact van de prospect.
De persoonsgegevens van klanten worden bewaard zodra ze nodig zijn voor het nagestreefde doel. Ze worden verwijderd zodra de klant gebruik maakt van zijn recht op verwijdering en vergetelheid.
Contractuele gegevens worden bewaard en gearchiveerd gedurende de periode die nodig is voor contractuele verplichtingen (garantie, naleving, enz.) Alsook voor wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en / of gedurende de toepasselijke verjaringstermijnen.
Als u toestemming heeft gegeven om commerciële prospects te ontvangen, bewaren wij uw persoonlijke gegevens totdat u zich uitschrijft of totdat u ons vraagt om ze te verwijderen.
Iedereen kan ook richtlijnen opstellen met betrekking tot het beheer van zijn persoonsgegevens en de opslag, wissing en communicatie na overlijden. Bij gebrek aan nauwkeurige instructies die de overledene tijdens zijn leven heeft doorgegeven, kunnen de erfgenamen alleen het recht van verwijdering en vergeten uitoefenen.

 

7. HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Wat zijn uw rechten?
In overeenstemming met de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kunt u:
- Toegang tot al uw gegevens (onder voorbehoud van bepaalde beperkingen),
- Corrigeer, update uw gegevens als ze onjuist, onvolledig of verouderd zijn
- Verzoek om overdraagbaarheid van uw gegevens,
- Verzet me tegen de verwerking van uw gegevens,
- Verzoek om verwijdering van uw gegevens. Dit is geen absoluut recht, voor zover we mogelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren om wettelijke, legitieme of contractuele redenen,
- Verzoek om beperking van de verwerking die we uitvoeren met betrekking tot uw gegevens.
Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten zoals hierboven beschreven op elk moment uitoefenen door uw verzoek te sturen naar onze klantenservice of door rechtstreeks contact op te nemen met de winkel (exclusief franchisenemers).

We kunnen uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek verwerken.
U ontvangt binnen maximaal twee maanden na ontvangst van uw verzoek een bevestiging.
Een afmeldlink is ook opgenomen in elke e-mail of sms die Menzzo verstuurt.

 

8. HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Menzzo verbindt zich ertoe om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Beveiliging van uw browsen op onze website

Menzzo France zet de nodige middelen in om de veiligheid van de verzamelde gegevens te waarborgen.

Wij zorgen voor de veiligheid van de door u verzonden gegevens door middel van fysieke, elektronische en administratieve procedures. Op alle webpagina's die de invoer van persoonlijke informatie vereisen, gebruiken we standaard Secure Sockets Layer (SSL) -versleuteling.
Het aanmaken van een klantaccount kan alleen worden gedaan door een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren die voor u persoonlijk zijn. U moet uw accountwachtwoord echter beschermen en met niemand delen. Ter herinnering: Menzzo zal u nooit per e-mail vragen om uw gebruikersnaam, wachtwoord of bankgegevens.